Home Feladataink

BejelentkezésStatisztika

Tagok : 8
Tartalom : 205
Tartalom találatai : 757452

Látogatóink:

Oldalainkat 19 vendég böngészi
Feladataink
Ennek a menüpontnak az a célja, hogy segítségével bemutassuk szervezetünk azon feladatát, amit a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók látnak el.

A készenléti szolgálatot 24-48 órás váltásos rendszerben három szolgálati csoport látja el.Ez annyit jelent, hogy az adott csoport reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30-ig látja el a szolgálatot.

Ezeket a csoportokat A csoportnak, B csoportnak, és C csoportnak nevezték el elődeink. A csoport nevére kattintva megismerheti tűzoltóinkat. A törzs állományát pedig itt tekintheti meg.

Hol is oltunk mi tüzet?

A tűzoltóság feladatait az 1996. évi XXXI. sz. Tűzvédelmi törvény határozza meg, melyek az alábbiak:

 • tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti szolgálatot tart

  1. A tűzoltás az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésre álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység, mely a tűz eloltására irányul. A tűz olyan nem kívánt és nem irányított égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre illetve az anyagi javakra és azokba károsodást okoz.
  2. A műszaki mentés természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésre álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység. Így különösen:

  • az épületkároknál, építménybaleseteknél,
  • a közlekedési baleseteknél,
  • a természetes vizekben (folyó és álló vizekben) bekövetkezett baleseteknél,
  • a csatornákban, kutakban és egyéb víztározókban bekövetkezett baleseteknél,
  • a közüzemi berendezések, közművek meghibásodásával összefüggő veszélyhelyzeteknél, baleseteknél (gépi és villamosbaleseteknél),
  • a magasban, mélyben, föld alatti üregekben (barlangokban, szakadékokban) bekövetkezett baleseteknél,
  • a veszélyes anyagok szabadba jutásánál, nukleáris baleset során,
  • a természeti csapásoknál (árvíz, belvíz, vihar okozta károk, földrengés, földcsuszamlás), valamint minden hasonló esetben az élet- és a vagyonmentés, valamint az alapvető élet- és vagyonbiztonság érdekében a tűzoltóság működése.
 • a Kormány által rendeletben meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el.

  79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

                  Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság, mint első fokú tűzvédelmi hatóság

  • az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól, - azonos biztonságot nyújtó előírások megtétele mellett - kérelemre eltérést engedélyezhet,
  • a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,
  • tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tart,
  • jogszabályban meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szab ki,
  • lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
       12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
        7. § A tűzvizsgálatot a tűzeset keletkezési helye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) végzi.
  • hatósági bizonyítványt ad ki,
  • a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
  • a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok, a tűzkárok megelőzése érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszüntetésére, és szükség esetén tűzvédelmi hatósági intézkedést tesz,
  • az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anyagok tárolását - amennyiben a rendeltetéstől eltérően közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelent - a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig szünetelteti,
  • a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket.


  3. § (1) Első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a (2) bekezdés kivételével a hivatásos önkormányzati tűzoltóság jár el.

 

Pár szót a technikáról:

Három Mercedes és egy Steyr tűzoltó gépjárműfecskendő várja szertárunkban, hogy a bajba jutottak segítségére indulhasson. Ezeken a fecskendőkön összesen 12 000 liter vizet és 1200 liter habképző anyagot tartunk készenlétben.

A gépjárműfecskendőkön túl különleges szereink teszik teljessé technikai állományunkat:

 • vízszállító gépjármű (8900 liter víz)
 • habbaloltó gépjármű (6000 liter habképző anyag)
 • emelőkosaras gépjármű (42 méter)
 • porraloltó gépjármű (1500 kg oltópor)
 • különleges tehergépjármű
 • országúti gyorsbeavatkozó gépjármű (264 liter víz, vízköddel oltáshoz)
 • műszaki mentő gépjármű (autódaruval)